OM OSS

Du presenterer problemet

– vi finner løsningen!

Hvorfor bli medlem av Ditt Nettverk?

Vi er alle medlem i flere nettverk, enten formelle eller uformelle. Vi kan ikke unngå å være del i nettverk, men vi kan velge hvilke nettverk vi vil være aktive i.

Nettverk:

  • er noe vi alle er en del av og må lære oss å manøvrere i.
  • representerer muligheter, utvikling og verdi.

Måten en bedrift bygger og utvikler sine nettverk og relasjoner, er avgjørende for hvordan den lykkes.

Ditt Nettverk gir deg tilgang til et etablert og solid nettverk, sammensatt av mennesker og bedrifter med bred kompetanse.

Verdien av Ditt Nettverk

God økonomi

Tilgang til komplementære tjenester gjennom bedrifter som kan bidra til å løse oppdrag vi alene ikke ville mestre!

 

Mindre bedrifter kan ikke ansette for å løse alt i «eget hus». Ditt Nettverk gir deg det du trenger i den mengde du behøver.

Trygghet

Tilgang til kompetanse og kunnskap, som ellers er forbeholdt store organisasjoner.

 

Som medlem i nettverket kan du be om hjelp umiddelbart når et problem melder seg. Ditt Nettverk finner den eller de som har nødvendig kompetanse.

Utvikling

Ditt Nettverk avholder jevnlig konferanser, samlinger, kurs og kompetansebyggende arrangementer. På kjøpet får du også en sosial arena.

 

Du bestemmer hva du vil delta på og hvor aktivt du vil benytte mulighetene nettverket byr på.