TJENESTER

Ditt nettverk er en tjenestleverandør og nettverksarena for små og mellomstore bedrifter, som aktivt bidrar med;

 

  • Nettverk – det du kan,trenger andre og det andre kan, trenger du
  • Kompetansebygging – konferanser, seminarer, kurs og nettbasert opplæring.
  • «MasterMind» grupper – utrolig effektiv problemløsing
  • Formidling og rekruttering av mentorer, coacher og kandidater til styret

Vi skaper verdier

Bruker du tid på arbeid som du ikke føler deg kompetent til, eller rett og slett ikke liker å drive med?

Fokuser på din kjernevirksomhet – det du skal leve av

Ditt Nettverk brenner for å finne løsninger for andre bedrifter, slik at disse kan fokusere på inntektsbringende aktiviteter.

Ditt Nettverk hjelper deg til å frigjøre tid til det som skaper verdi for deg.

Vi fikser de oppgavene du må løse i hverdagen, men ikke ønsker å bruke tid på!

Her snakker vi vinn-vinn.